Skoči na sadržaj

Akademik prof. dr Đorđe Radak

Biografija

Biography

Биографија

Ђорђе Радак
 • Општи и васкуларни хирург;
 • Редовни професор хирургије на Медицинском факултету Универзитета  у Београду;
 • Директор Клинике за хирургију Еуромедик, Београд;
 • Шеф катедре за васкуларну хирургију са ангиологијом на Медицинском факултету у Београду 203-2019
 
Биографија
Рођен у Вршцу, 31. јун 1956.
Медицински факултет у Београду je  завршио са просечном оценом 9,70.
Усавршавао се као млади хирург, добитник стипендије Немачке владе (DAAD), код чувеног Prof. Vollmar-а. Стечена знања је уградио у развој Института за кардиоваскуларне болести Дедиње, где је окупио и мотивисао групу младих хирурга са научним амбицијама. Ђ. Радак изведе годишње око 600 васкуларних операција, а тим који је формирао годишње уради око 2.000 артеријских реконструкција и око 300 ендоваскуларних интервенција, са резултатима на нивоу великих светских центара.
Специјализацију из опште хирургије (1986), као и ужу специјализацију из васкуларне хирургије (2002) завршио је са одликом. Магистрирао је и докторирао на експерименталној атерогенези. Прошао је успешно кроз сва наставна звања, од демонстратора анатомије до редовног професора хирургије.
Ђорђе Радак је највеће интересовање стручне јавности изазвао увођењем
 • Еверзионе ендартеректомије каротидних артерија (1993), као револуционарно нове методе, пролазећи кроз фазу раног скептицизма околине до потпуног прихватања и највеће серије операција у Европи (преко 15.000).
 • Увео је нове методе у области реконструкција супрааорталних грана и вертебралне артерије..
 • Развио нове приступе у хирургији анеуризматске болести аорте
 • Учествовао је у првим трансплантацијама јетре и панкреаса.  
 • Покренуо је модерну ендоваскуларну хирургију (уградња стент-графта због анеуризме торакалне аорте, 2004 и прве “хибрид“ процедуре у лечењу мултиплих лезија супрааорталних и периферних артерија (2013) применом ендоваскуларне у кoмбинацији са отвореном васкуларном хирургијом.
 • Дизајнирао је и увео у свакодневну употребу Базу података за проспективно праћење резултата лечења.
 
Био је ментор за преко 30 магистеријума, докторских дисертација и радова уже специјализације.
Практично је обучио више од 60 васкуларних хирурга из земље и иностранства.
 
Ђ. Радак је главни истраживач у многим националним и међународним пројектима. Reviewer је у Journal of Vascular Surgery, Angiology и другим часописима са високим импакт фактором.         
Био је продекан Медицинског факултета у Београду (2002).
 
Научни рад
Публиковао је више од 940 радова. База Scopus приказује више од 200 радова публикованих у целини у часописима са импакт фактором. Објавио је 105 поглавља у међународним књигама и домаћим монографијама. Уредник је у 8 књига. Једини је аутор 3 књиге које су специјализанти хирургије прихватали као "букваре" хируршке технике:
 • "Хируршки приступи артеријама",
 • "Реваскуларизација мозга" и
 • "Каротидна хирургија".
У бази података Science Citation Index  и Web of Science пронађено је više od 1900 цитата (уз 1307 "on behalf" цитата), а у бази Scopus преко 950 цитата. Хиршов индекс (hindex) је 17.
Публиковао је иновативне научне радове покушавајући да резултате добре хирургије оплемени базичним истраживањима, да превенира компликације и приближи се третирању геномских, протеомских и метаболичких узрока атеросклерозе и анеуризматске болести.
Био је члан управног борда у European Society for Vascular and Endovascular Surgery, до 2006. и International Union of Angiology (IUA), од 2002.
Председник Секције за ангиологију и васкуларну хирургију Српског лекарског друштва је био од 2002. Редовни је члан Академије медицинских наука СЛД и члан Научног већа Академије.  Актуелни je председник Удружења за васкуларну медицину Србије.
За дописног члана САНУ изабран је 5. новембрa 2009, а за редовног 2015.

Biography

 
Djordje Radak, MD, PhD, SASA
 • Tenure Professor of General and Vascular Surgery
 • Member of Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA)
 • Director of the Clinic for Surgery, Euromredic
 • Chairman of the university Department of vascular surgery and angiology, Belgrade (2003-2019)
 
Djordje Radak is general and vascular surgeon with endovascular experience dealing with treatment of carotid, aneurysmal, aortic, peripheral and venous disease.
He was a member of the team that in the 90s performed the first liver and pancreas transplant in Serbia. He was the first in Serbia who introduced: eversion carotid endarterectomy under cervical block (1993), reconstruction of the vertebral artery (1993) and endovascular treatment of thoracic aortic aneurysm with stent graft (2004). He initiated an innovative method of autologous transfusion during major vascular reconstruction (1992), resection of thoracoabdominal aneurysm (1997), the first endovascular and endovenous interventions in Serbia, as well as medial visceral rotation approach for tumor resection (1998).
Prof. Radak performs over 600 vascular interventions annually.
Treatment of brain ischemia caused by carotid arteries disease has made the clinic run by prof. Radak well-known beyond the borders of Europe. The greatest interest of the professional public was caused by his introduction of eversion carotid endarterectomy (1993). Thanks to his engagement, the Clinic for vascular surgery of the Institute for Cardiovascular Diseases ''Dedinje'' has become a "High volume" center that annually performs about 20,000 angiological examinations, 2,000 open arterial reconstructions and about 1.000 endovascular interventions, with results at the level of the world's best centers.
Prof. Radak was editor of the 5 national guidelines for good clinical practice in the field of vascular surgery and angiology. He has trained more than 40 vascular surgeons in Serbia and abroad.
He was vice-dean of the Medical Faculty in Belgrade (2002). His monographs "Surgical approaches to arteries", and a monograph "Carotid Surgery" have been published in two editions. He is the founder of the School for Angiologic Ultrasound Diagnostics, with practical training based on "Hands on" principles.
            In addition, he is the editor and author of 5 books in a total of 20 chapters in various books and monographs. He has published over 230 papers, with more than 2.500 citations.
           Professor Radak was the principal investigator or collaborator 9 international multicentic research projects.