Skoči na sadržaj
Почетна » MSCT (aorte, karotidnih arterija, perifernih arterija)

MSCT (aorte, karotidnih arterija, perifernih arterija)

Multislajsni skener (MSCT)  arteriografija je radiološka minimalno invazivna procedura kojom se određuje stanje krvnih sudova. Prikazuje se aorta, gornji i donji ekstremiteti, bubrežne arterije kao i krvni sudovi vrata i mozga. MSCT prikazuje širinu i lumen arterije i određuje procenat suženja (stenoze) kao i prisustvo trombotičkih masa.

Kada je indikovana MSCT arteriografija:

Kada sumnjamo na aneurizmu, rupturu, traumu, stenozu prouzrokovanu aterosklerozom, klaudikacionih tegoba i prisustvo tromba odnosno kada sumnjamo na emboliju.

Hirurg indikuje arteriografiju. Radi se ambulantno i nije potrebna hospitalizacija.

MSCT

Arteriografija supraaortalnih grana

Indikacije za karotidnu endarterektomiju se, u oko 85% slučajeva, postavljaju samo na osnovu Duplex-sonografskog nalaza. Arteriografija je indikovana samo ako:

  1. Postoje kontroverze između nalaza ili dileme (globalna simptomatologija, malformacije itd.)
  2. Dolazi u obzir endovaskularna procedura,
  3. Ima indikacija za vizualiziranje drugih supraaortalnih grana (brahiocefalični trunkus, vertebralna i subklavijalna arterija),
  4. Postoji potreba da se analiziraju intrakranijalne cerebralne arterije.

Arteriografija se smatra „zlatnim standardom“ u dijagnostici supraaortalnih grana za planiranje terapijskih alternativa i ključni faktor indikacionog odlučivanja (decision making process). Dobra karotidna arteriografija ne sme biti jednodimenzionalna, da se ne bi previdele lezije (obično na zadnjem zidu). Neophodan je arteriografski prikaz:

  • intratorakalnog, ekstrakranijalnog i
  • intrakranijalnog arterijskog segmenta.

Arteriografija je često neizbežna u slučaju globalne cerebralne ishemije. Arteriografija luka aorte treba da prikaže proksimalne i distalne arterije u odnosu na karotidnu bifurkaciju, jer stanje ovih arterija ne može se uvek pouzdano utvrditi ehografski. U bolesnika sa globalnom simptomatologijom neophodan je prikaz Williso-ovog poligona. Ako je on očuvan karotidna endarterektomija, ako je indikovana, može pružiti dobar rezultat čak i ako postoje simultane lezije drugih supraaortalnih i intracerebralnih arterija. Hemodinamski značajnim se arbitrerno smatraju stenoze preko 75% lumena. 

U vreme uvođenja minimalno invazivnih procedura u hirurgiju očekuje se da bi i dijagnostika morala da bude manje invazivna. Danas od neinvazivnih metoda za detekciju karotidne bolesti koristimo kolor Duplex ultrasonografiju, MR angiografiju i MSCT angiografiju.

Multislice Computed Tomography Angiography (MSCT) ili Multidetector Computed Tomography (MDCT) karotidnih arterija značajno skraćuje vreme trajanja pregleda, količinu zračenja i kontrastnog sredstva, daje manje artefakata i pruža mogućnost kvalitetne 3D rekonstrukcije. Danas, posle više generacija MSCT aparata možemo reći da ovi nalazi imaju brojne prednosti u poredjenju sa konvencionalnom angiografijom

Pogledajte video: