Skoči na sadržaj
Почетна » Aneurizma abdominalne aorte

Aneurizma abdominalne aorte

Aneurizma trbušne (abdominalne) aorte je proširenje glavnog krvnog suda u stomaku, glavne arterije koja krvlju i kiseonikom ishranjuje organe u trbuhu, karlicu i noge. Nastaje zbog degenerativnih procesa koji su najčešće uzrokovani primarno aterosklerozom, bolesti koja izaziva ubrzano starenje krvnih sudova. Tada dolazi do postepenog širenja krvnog suda i to najčešće u trbušnoj aorti.

Aneurizma abdominalne aorte često sporo raste i obično ne daje simptome što je čini teškom za otkrivanje. Ujedno se smatra „tihim ubicom“ jer može da puke pre nego što se dijagnostikuje. Simptomi se mogu pojaviti ako aneurizma postane velika i pritiska okolne organe, odnosno ako je blizu rupture. Bol je najčešći simptom aneurizme.

Često se slučajno dijagnostikuje ali u slučaju sumnje upotrebljava se: ultrazvuk trbuha (Color Duplex ultrasonografija), kompjuterizovana tomografija (CT) trbuha – daje jasnu sliku aorte i otkriva veličinu i oblik aneurizme, kompjuterizovana tomografska angiografija (CTA) -pomaže u preoperativnom planiranju tipa intervencije.

Aneurizma abdominalne aorte
CT Abdominalne aneurizme aorte (AAA), Autor dr Milorad Dimić, Intermedic-HBO, Niš, 2009

Aneurizma abdominalne aorte – glavne komplikacije

Glavne komplikacije aneurizme abdominalne aorte su pukotine u jednom ili više slojeva aorte (disekcija aorte) i ruptura (prsnuće) aneurizme. Što je aneurizma veća i što brže raste, to je veći rizik od rupture koja može uzrokovati po život opasno unutarnje krvarenje. Zavisno od veličine i lokalizacije aneurizme, potrebno je i hirurško lečenje za popravku ili uklanjanje oštećenog tkiva. Može lečiti otvorenom ili endovaskularnom hirurgijom. Kom obliku operacije će se pristupiti, zavisi od opšteg stanja organizma i tipa aneurizme. Klasična (otvorena) hirurgija se primenjuje za uklanjanje oštećenih delova aorte. To je invazivniji oblik hirurgije i potrebno je više vremena za oporavak, ali su udaljeni rezultati mnogo bolji. Ovaj oblik operacije može biti neophodan ukoliko je aneurizma jako velika ili je već pukla. Endovaskularna hirurgija je manje invazivni oblik hirurgije, gde se primenjuje graft za stabilizaciju oslabljenih zidova aorte.

Pročitajte Uputstvo za pacijente kojima je ugrađen aortobifemoralni bajpas  i operativnim zahvatom zbog aneurizme abdominalne aorte….

Pogledajte i video materijal pod nazivom: ANEURIZMATSKA BOLEST.