Skoči na sadržaj
Почетна » Preoperativna priprema

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema za operaciju karotidne arterije

Pacijent se prima dan ranije pre planirane operacije

 1. Kompletne laboratorijske analize: glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, ALT, AST, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, fibrinogen, S-protein, S-albumini, S-Fe, PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, ACT) , pregled sedimenta urina.
 2. RTG pluća
 3. Kardiološki pregled, EKG i ehokardiografija (test opterećenja po potrebi)
 4. Neurološki pregled
 5. Anesteziološki pregled
 6. Proveriti da li je pacijent obrijan

Jutro pre  operacije nema peroralnog unošenja hrane ni tečnosti

Pacijent je normalno večerao, ali ne unosi hranu I tečnosti do ulaska u salu. Otvoriti jednu vensku liniju i uključiti infuziju

 Ako je neophodno pacijent može da bude blago sediran (peroralno)

  Preoperativna priprema za operaciju aneurizme i aortobifemoralni bypass

Pacijent se prima u bolnicu dan ranije pre planirane operacije

 1. Kompletne laboratorijske analize: glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, ALT, AST, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, fibrinogen, S-protein, S-albumini, S-Fe, PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, ACT), pregled sedimenta urina.
 2. RTG pluća
 3. Kardiološki pregled, EKG i ehokardiografija (test opterećenja po potrebi)
 4. Anesteziološki pregled
 5. Proveriti da li je pacijent obrijan
 6. Pacijent ne ruča niti večera
 7.  Otvoriti jednu vensku liniju I uključiti infuziju
 8. Obavezno uraditi klizmu
 9. Pripremiti sistem za autotransfuziju i Cell Saver
 10. Trebovati jednu dozu krvi/eritrocita koja može da bude u rezervi
 11.  Ako je neophodno pacijent može da bude blago sediran (peroralno)

Jutro pre operacije nema peroralnog unošenja hrane ni tečnosti

Da bi ušao u salu pacijent mora imati anamnezu i odluku o operaciji

Preoperativna priprema

Čitali ste: Preoperativna priprema

Pročitajte još:

 • Uputstvo za ponašanje po napuštanju bolnice – daje odgovore na najčešća pitanja i odgovore pacijenata. Na dan otpusta nakon vizite pacijenti se spremaju za odlazak sa odeljenja i čekaju da im glavna sestra odeljenja preda otpusnu listu i pojasni im njen sadržaj. Sva uputstva za ponašanje pacijenata u periodu posle otpusta iz bolnice navedena su u otpusnoj listi. Neophodno je pridržavati se propisane terapije i usvojiti savetovane promene u načinu života. Takođe treba imati u vidu datum za sledeću kontrolu ili novi prijem u bolnicu ako je potreban.
 • Uputstvo za pacijente kojima je ugrađen aortobifemoralni bajpas – i operativnim zahvatom zbog aneurizme abdominalne aorte….